Aan alles komt een einde, 

zo ook aan Restaurant Ter Weyngaerd. 

In de eerste plaats dank aan jullie,  onze klanten, 

die het mogelijk maakten dat Ter Weyngaerd bijna

vijfendertig jaar aanwezig was in Izegem. 

Maar ook de vele leden van ons team die

in de jaren Ter Weyngaerd hebben helpen

uitbouwen tot wat het nu is.

Ook een speciale dank aan onze kinderen die

de horeca van dichtbij hebben leren kennen, 

ook al hebben zij andere professionele keuzes gemaakt.

We wensen jullie het allerbeste toe. 

Geniet van het leven.

Met dank,

Groetjes, 

Geert & Sonja 

 

 

 

lees meer